Familie opstellingen weekend

Wat is een familie opstelling?

In een familie opstelling kunnen we zien hoe jij als individu ingebed bent in een systeem. Dit kan het gezin zijn waarin jij bent opgegroeid. Het kan ook je huidige familiesysteem zijn (met jouw partner en -als je die hebt- je kinderen). Maar het kan ook een ander systeem zijn waar jij deel van uitmaakt, bijvoorbeeld de organisatie waarin je werkt.

Je maakt een familie opstelling door andere groepsleden als representanten voor de leden van het systeem letterlijk in de ruimte neer te zetten. Zo wordt de dynamiek van het systeem zichtbaar. Je kunt zien hoe de leden van het systeem zich tot elkaar verhouden. En ook of er leden zijn die niet op hun ‘natuurlijke’ positie staan en zo rollen op zich nemen die niet bij hun positie horen (bijvoorbeeld een oudste dochter die de rol van haar overleden moeder inneemt). Zij doen dit omdat zij de liefde in het systeem stromende willen houden. Doordat zij echter niet meer hun natuurlijke, maar een oneigenlijke positie innemen, raakt het systeem juist verstoord. Waar het telkens om gaat is dat de waarheid zichtbaar wordt. En dat bijvoorbeeld buitengesloten of verdwenen personen worden geëerd en mensen weer in hun natuurlijke postie komen. Pas dan wordt de stroom van liefde in het systeem weer hersteld.

Dit weekend familie opstellingen

In dit weekend besteden we eerst aandacht aan het creëren van een dragend “veld”. We doen oefeningen en meditaties om ons dagelijks leven achter ons te laten, om “uit ons hoofd” te gaan naar een meer meditatieve staat van zijn. Zo scheppen we samen een ruimte van niet oordelend getuige zijn. Een sfeer van open, eerlijk en helder waarnemen. Een veld waarin we onszelf toestaan om niet bij voorbaat alles te weten, maar om werkelijk te kijken naar wat er is vanuit niet-weten. We gaan niet meer doen, maar we stellen ons open om te laten gebeuren. Om ons te laten leiden door iets dat groter is dan wijzelf: het leven.
Mijn ervaring is dat door eerst ruim tijd te besteden aan het creëren van dit meditatieve veld, de familie opstellingen en de inzichten en uitwerkingen die daaruit voortvloeien veel dieper gaan. Nadat we dit veld geschapen hebben, is er ruimte voor alle groepsleden om hun systeem op te stellen.
We wisselen de familie opstellingen af met af en toe een deelronde, een open ronde, een meditatie, yoga of een Chi Neng Qigong oefening.

Lijkt het je wat om een keer een familie opstelling te doen?
Kijk dan hieronder wanneer het eerstvolgende Familie opstellingen weekend gepland staat.

Voor alle praktische informatie: klik hieronder op het evenement.

Geen evenementen aanwezig