Innerlijk kind weekend

Deze innerlijk kind weekend-workshop biedt je de gelegenheid om d.m.v. lichaamsgerichte innerlijk kind therapie in contact te maken met je innerlijke kind. Je innerlijke kind is een deel in jou dat zich gevormd heeft in je kinderjaren. Een deel daarvan is een gekwetst kind: er zit pijn over behoeftes die niet bevredigd werden, en emoties die niet geuit mochten worden. Die heb je daarom vastgezet en onderdrukt. Je hebt je afgesloten en je hebt negatieve oordelen gevormd over jezelf en deze behoeftes en emoties. Om die behoeftes/emoties toch nog –vaak via een omweg- te bevredingen/uiten, heb je verschillende (overlevings)strategieën en maskers ontwikkeld.

In deze workshop ga je een intensief proces aan waarin je op zoek gaat naar je innerlijke kind, en dus naar deze emoties, negatieve overtuigingen en overlevingsstrategieën die stammen uit je kindertijd. Ze hebben zich toen gevormd, omdat ze in die situatie functioneel waren. Maar (onbewust) bepalen ze in het heden vaak nog steeds een groot deel van je doen en laten! Ze zijn echter allang niet meer functioneel, maar leiden juist tot inefficiënte gedragspatronen die je belemmeren je eigen leven te leiden zoals jij dat wilt.
Omdat er veel herkenning en steun is in de groep vormt deze een veilige omgeving die je de ruimte biedt om de oude emoties en overtuigingen te voelen, te uiten en los te laten. Hierdoor krijg je lichamelijk een geestelijk meer ruimte. Bovendien komt de energie die je lichaam gebruikte om (middels het aanspannen van je spieren) de emoties/behoeftes vast te houden, weer vrij: je komt weer (meer) bij je kracht, levenslust, rust en plezier. Via bewustwording van je overlevingsstrategieën en acceptatie van jezelf en je behoeftes/emoties kun jij gaan ervaren wie je wérkelijk bent: open, eerlijk en zonder masker of strategieën.

Dit innerlijk kind weekend vindt zijn oorsprong in de lichaamsgerichte innerlijk kind therapie en is ook geïnspireerd door de ideeën van de PRI (Past reality integration). Voor een uitgebreide beschrijving van deze therapieën over het innerlijke kind, negatieve overtuigingen en overlevingsstrategieën, zie Lichaamsgerichte innerlijk kind therapie.

In deze innerlijk kind workshop maak ik gebruik van o.a. de volgende technieken: bio-energetica, ademtherapie, traumatherapie, rebirthing, gestalt, visualisaties (geleide fantasie), dans, contactoefeningen, familie opstellingen, deelrondes, individuele tijd en (deels actieve) meditatie(s). Voor meer informatie hierover, zie therapievormen en technieken.

Lijkt het je wat om mee te doen met het losse innerlijk kind weekend?
Kijk dan hieronder wanneer de eerstvolgende innerlijk kind workshop gepland staat.

Voor alle praktische informatie: klik hieronder op het evenement.

Evenement Startdatum
Innerlijk kind weekend 01-03-2024 11:00
Innerlijk kind weekend (2) 19-04-2024 11:00