In mijn praktijk houd ik mij vooral bezig met de problemen en groeimogelijkheden van individuen. Op deze pagina wil ik je aandacht vragen voor de problemen en groeimogelijkheden van de wereld, en dan met name van Afrika en andere arme gebieden.

 

Iedereen is op de hoogte van de situatie in Afrika. Omdat die echter al zo lang voortduurt, zijn we er aan gewend geraakt en schokken de beelden en cijfers ons niet meer. Toch nog even een aantal feiten, laat ze tot je doordringen:

  

Armoede India 
 • Per dag sterven er in de wereld 41.000 mensen aan aids, waarvan 6500 kinderen.
 • Per jaar sterven 3.000.000 kinderen aan malaria.
 • Per dag sterven 10.000 kinderen aan honger.
 • Per jaar sterven meer dan 8.000.000 mensen aan extreme armoede.
 • In 2009 leden 925 miljoen mensen honger (in 2007 waren dat er nog 915 miljoen,
  de honger in de wereld is dus toegenomen, nadat het 30 jaar lang afnam).*
 • In 2015 zullen 1,2 miljoen kinderen sterven vóór ze 5 jaar zijn door honger.*
 • In 2015 zullen 100 miljoen mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater.*
 • (Oktober 2011:) De afgelopen 3 maanden zijn er alleen al in de Hoorn van Afrika 30.000 kinderen omgekomen van de honger! Dat is niet nodig, er is genoeg voedsel op de wereld!

(* Bron: Rapport "According to Unfinished Business: Mobilizing New Efforts to Achieve the 2015 Millenium Developental Goals" van de Wereldbank, uitgebracht op 13 september 2010)

 

Het probleem bestaat uit armoede, hongersnood, oorlogen en corruptie. En verder gaat het om schulden, AIDS (en andere ziektes), hulp en eerlijke handel zonder barrières.

 

In een tijd waarin we zoveel geld besteden aan luxe-artikelen, aan ruimtevaart, aan formule 1 races, aan duizenden en duizenden totaal overbodige zaken, en in een land waarin velen lijden aan talloze ziektes ten gevolge van overconsumptie en we met z'n alle samen dagelijks een waanzinnige hoeveelheid bruikbaar eten gewoon in de vuilnisbak gooien (denk ook aan restaurants, hotels, bakerrijen enz die daar nota bene toe verplicht zijn!), laten we onze mede-aardbewoners creperen en omkomen van de honger. Sterker nog: onze handelsbarrières en subsidies geven hen geen eerlijke kans. Elke EU-koe wordt voor € 2,50 per dag gesubsidieerd. Meer dan een miljard mensen moet met minder dan dat rond zien te komen! Velen van hen sterven aan malaria, omdat ze niet € 1,- hebben om het medicijn –dat gewoon verkrijgbaar is- er tegen te kunnen kopen.

 

Actie

Kunnen we daar iets aan doen? Ja! Het probleem is niet geld, voedsel of medicijnen. Daarvan is er voldoende op aarde aanwezig. Waar het om gaat is dat wij als westerse wereld de keuze maken om er nu ook werkelijk iets aan te gaan doen.

Daarvoor is het nodig om zoveel mogelijk mensen hiervan bewust te maken. En dat wij onze vertegenwoordigers en politici de toestemming, nee de opdracht geven om nú tot historische actie over te gaan. Het gaat om tienduizenden mensenlevens per dag! Dit is dus geen goed doel, dit is een noodgeval van urgent levensbelang voor miljoenen mensen!

   Armoedig India 

 

Dus laat je horen. Het is belangrijk. Zeker nu de regering een aanzienlijk deel van de ontwikkelingshulp gaat afschaffen! En er op een verkapte manier nóg meer op gaat bezuinigen, door de ontwikkelingsgelden ook voor andere doeleinden te gaan gebruiken. Juist nu er een modiale crisis is, krijgt iedereen de neiging om vooral aan zichzelf te denken en de derde wereld te vergeten.

Wat er moet gebeuren is allang duidelijk. Jeffrey Sachs, speciaal adviseur van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties heeft het allemaal uiteen gezet in zijn boek “The end of poverty”. Het is mogelijk: het geld en de middelen zijn er. Het gaat er alleen om dat wij onze volksvertegenwoordigers duidelijk maken dat wij willen dat ze het gaan doen.

 

 

Daarom nodig ik je uit om te doen wat jij kunt:

 • Steun de ONE-campagne: www.one.org. Deze organisatie blijft politici (bijvoorbeeld op de G8 of op de Klimaattop) voorhouden wat er moet gebeuren. Ook spreekt ze de wereldleiders steeds weer aan op het niet nakomen van eerder gedane beloftes op het gebied van hulp aan arme landen, de millenniumdoelen, het kwijtschelden van schulden, enz. Keer op keer spreken de wereldleiders op een topconferentie af dat ze wat gaan doen, maar komen ze hun beloftes niet na.
 • Steun de RED-campagne: www.joinred.com. Ter bestrijding van aids.
 • Draag deze boodschap uit in je omgeving
 • Laat weten aan je volksvertegenwoordiging dat je vindt dat het nú tijd is voor actie!
 • Stem op een partij die oog heeft voor wat werkelijk belangrijk is.
 • Maar ga niet op die politici zitten wachten, draag deze boodschap zèlf uit!

 

Meer weten?

 

Hier kun je o.a. Bono van U2 en Noreena Hertz zien en horen over hun onvermoeibare strijd tegen armoede.

 

Hier kun je ontwikkelingseconoom Jeffrey Sachs aan het woord horen over wat er moet gebeuren. Hij legt heel helder uit hoe het in elkaar steekt. En geeft heel veel simpele, praktische oplossingen, die helaas (nog) niet uitgevoerd worden.

   foto_3_armoede_nu