NLP is de afkorting van "Neuro Linguïstisch Programmeren":

 

"Neuro" staat voor het uitgangspunt dat het zenuwstelsel centraal staat in alles wat we denken, voelen, doen en (zintuiglijk) ervaren.

 

"Linguïstisch" geeft aan dat mensen hun indrukken organiseren met behulp van taal. Hierdoor ontstaat een samenhangend systeem van ideeën, herinneringen, verwachtingen en overtuigingen. Dit systeem ordent en verwerkt ook de nieuw binnenkomende informatie. De meeste NLP-technieken zijn er op gericht mensen terug te brengen naar de directe ervaringen die aan de ideeën, herinneringen, verwachtingen en overtuigingen ten grondslag liggen. Dus van het denken weer terug naar de directe ervaring.

 

Met "Programmeren" wordt bedoeld dat wij zelf kunnen bepalen hoe wij onze subjectieve ervaringen organiseren. Een andere programmering (organisatie, ordening, verwerking) van dezelfde zintuiglijke indruk leidt tot een andere beleving, tot nieuwe gedachten, emoties en gedrag.