In de open ronde is er de gelegenheid voor ieder die dat wil om een persoonlijk thema in te brengen. Dat kan iets zijn dat je in oefeningen of meditaties bent tegengekomen, of iets dat speelt in je dagelijke leven, of iets van vroeger. Je kunt dat thema dan in samenwerking met de therapeut uitwerken, met de groep als veilige bedding.